Over ons

VLoD (Vereniging Lerarenopleiders Duits) is de vereniging van lerarenopleiders voor leraren Duits in Nederland. Haar doel is de belangen van opleiders te behartigen en actief te werken aan de coördinatie van de lerarenopleiding in Nederland.

Haar belangrijkste activiteiten zijn de belangenbehartiging van haar leden en de organisatie van de Jahreshochschultagung (JHT), die jaarlijks in november plaatsvindt. Naast de VLoD (maar in directe samenwerking met de VLoD) zijn er twee coördinatiegroepen actief, voor respectievelijk de bachelor (LVO) en de master (LOV-m). Deze twee groepen werken rechtstreeks aan de vernieuwing van de inhoud van de opleidingen, de verdere ontwikkeling van de normen en de bijbehorende verplichte toetsen, enz.

Het bereik van de vereniging is zeer groot: naar schatting 95% van alle actieve Duitse lerarenopleiders is lid.